Мнения на специалисти и потребители

Обувките Dr Orto бяха подложени на тест от потребители, болни от диабет, особено сред болни, застрашени от и лица със синдром на диабетното стъпало. Изследването беше проведено под надзора на Катедрата и Клиниката за Метаболитни Заболявания на Collegium Medicum на Ягелонския Университет в Краков. Обувките бяха оценявани също така от Централната Лаборатория на Обувната Промишленост. Въз основа на органолептични изследвания и изпитания за съответствие беше констатирано, че обувките във висока степен изпълняват изискванията, с които трябва да се характеризират обувките, предназначени за лица, болни от диабет и с ревматоидни стъпала, а също така с големи деформации на чувствителни стъпала.

Мнения на специалистите:

«Обувките Д-р Орто със своята форма и размер на вътрешността са приспособени към изискванията на лицата с чувствителни, ревматоидни стъпала и със синдром на диабетното стъпало.»
Централна Лаборатория на Обувната Промишленост

«Тестваните обувки изпълняват критериите за обувки, предназначени за болни от диабет, особено за болни, заплашени от и с присъстващ синдром на диабетното стъпало. Могат да бъдат препоръчани за болни от диабет.»
Проф. д-р хаб. мед. Яцек Шерадзки
Ръководител на Катедрата и Клиниката за Метаболитни Заболявания
Collegium Medicum Ягелонски Университет

«… обувките могат да бъдат използвани като лечебни обувки за болни с начални, както и с напреднали промени, съпътстващи ревматоидното възпаление на ставите в областта на стъпалата».
Лекар Войчеш Овшани
Специалист по Ортопедия и Травматология на Опорно-двигателната Система

Мнения на потребителите:

«… през целия си живот не можех да си приспособя удобни обувки, чак докато не започнах да използвам обувките Д-р Орто /…/ Обувките са леки, много удобни, а стелката предизвиква по-добър комфорт на ходене.»
Данута Зайонц, 78 години

«… много удобни, еластични и най-важното, че краката ми в тях не са се потили. /…/ Подметката Д-р Орто ми е давала пълен комфорт за стъпалото, което е след операция и изисква особена грижа във вид на удобни и леки обувки.»
Й. Богач, 72 години

«Много съм доволна от тези обувки, които ми служат за обувки за излизане навън и могат да ми служат като пантофи, защото са толкова удобни, а за по-възрастните хора това има значение…»
Стефания Мотика, 90 години

«Моите стъпала изискват подходящи обувки, които биха осигурили удобство на деформираните ми и често студени стъпала. /…/ обувките на подметка Орто осигуряват удобството, от което се нуждаят моите крака.
Елжбета Блахут, 80 години